Μπρέντας Θεόδωρος

Μπρέντας Θεόδωρος Χειρουργός φωτογραφία
Μπρέντας Θεόδωρος 25 χρόνια εμπειρίας στη Μεταμόσχευση Μαλλιών
Μπρέντας Θεόδωρος 25 χρόνια εμπειρίας στη Μεταμόσχευση Μαλλιών

 

   

 

   

   

 

   

 

   Έχει ασκήσει το επάγγελμα του χειρουργού, τόσο στον Δημόσιο Τομέα όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας. Έχει επιτελέσει αυτά τα χρόνια, χιλιάδες μεταμοσχεύσεις μαλλιών με μεγάλη επιτυχία. Έχει χαρίσει χιλιάδες χαμόγελα, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στους ενδιαφερομένους.

   Ο  κάθε ενδιαφερόμενος για τη μεταμόσχευση μαλλιών, πρέπει να ενημερωθεί προσωπικά και με λεπτομέρεια τόσο για τις μεθόδους  μεταμόσχευσης  μαλλιών, αλλά και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Πρέπει να ενημερωθεί για τις δυνατότητες πού έχει και για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ο ίδιος.

   Φυσικά μπορεί να δει δικό μας πλούσιο φωτογραφικό υλικό αποκλειστικά από τον ιατρό. Τα χαμόγελα αυτά και το πάθος για την δουλειά μας, είναι αυτά που μας δίνουν ώθηση για να κατακτήσουμε νέους στόχους. 


Με τιμή και αφοσίωση στο έργο μου 
ΜΠΡΕΝΤΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

   Σύντομο Βιογραφικό

   Ο χειρουργός Μπρέντας Θεόδωρος έχει

25 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με τη 

Μεταμόσχευση Μαλλιών και

26 χρόνια ενασχόλησης

με τη Γενική Χειρουργική.

Τα χαμόγελα αυτά και το πάθος για την δουλειά μας, είναι αυτά που μας δίνουν ώθηση για να κατακτήσουμε νέους στόχους.